Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.

Privatpersoner

Rådgivningen till privatpersoner syftar till att upprätta och uppdatera en finansiell plan för dig och din familj. Den finansiella planen täcker placering av befintligt kapital, en plan för ditt sparande samt hantering av dina finansiella risker.

Bli kund

Sparande och pension

Alpcot hjälper dig med en analys av ditt totala sparande där den allmänna pensionen (huvudsakligen inkomstpension och premiepension), tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande beaktas. Analysen visar hur du bör investera ditt sparande och vad du kan räkna med för pension.

Kapitalförvaltning

Alpcot hjälper dig att förvalta ditt nuvarande kapital för att generera högsta möjliga avkastning till en för dig lämplig risknivå. Förvaltningen av ditt sparande och ditt kapital bestäms i din finansiella plan baserat på dina unika förutsättningar.

Skydd mot ekonomiska risker

Alpcot hjälper dig att skydda dig och din familj mot olika risker. De viktigaste försäkringarna är sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, livsförsäkring, tjänstegruppliv och barnförsäkring.

Skydd av din egendom

Alpcot kan hjälpa dig att skydda dig och din familjs egendom såsom lösöre, ert hem och fordon vid brand, stöld eller annan skada. Alpcot hjälper dig med exempelvis hem- och fordonsförsäkring samt andra sakförsäkringar genom vår samarbetsorganisation Tydliga.

Skatt

Alpcot hjälper dig att välja de smartaste investeringsformerna ur ett skatteperspektiv. I samband med att vi gemensamt tar fram en finansiell plan för dig och din familj, kommer vi beakta de viktigaste skattekonsekvenserna för att bevara så stor del av kapitalet som möjligt.

Juridik

Alpcot hjälper till med en rad familjerättsliga frågor inför och vid generationsskiften. Vi kan hjälpa till att upprätta testamente, och även vara behjälpliga vid bodelning och arvskifte. Utöver de familjerättsliga aspekterna vid ett generationsskifte, tittar vi även på bolagsengagemang där generationsskiften behöver förberedas i god tid.

Företag

Rådgivningen till små och medelstora företag avser alla finansiella frågor entreprenörer och företagsledare möter i sin vardag som t ex en tjänstepensionsplan för anställda, riskförsäkringar för anställda, placering av överskottslikviditet och juridiska frågor kring fåmansbolagsreglerna.

Tjänstepensionsplan

Alpcot hjälper ditt företag med att ta fram en pensionspolicy för de anställdas tjänstepension. Alpcot kan även implementera och senare även sköta tjänstepensionerna i ert företag. Pensionspolicyn innehåller också riktlinjer för löneväxling. Våra rådgivare kan också hjälpa de anställda med att placera sitt tjänstepensionskapital.

Kapitalförvaltning

Alpcot hjälper ditt företag med att placera t ex överskottlikviditet för att generera högsta möjliga avkastning till en för företaget lämplig risknivå. Med Alpcots öppna arkitektur får ditt företag tillgång till marknadens populäraste investeringslösningar till mycket konkurrenskraftiga avgifter.

Skydd av medarbetarna mot ekonomiska risker

Alpcot ser över dina anställdas riskförsäkringar för att försäkra dina anställda mot olika risker. Utöver riskförsäkringar som erbjuds dina anställda, hjälper Alpcot ledning och ägare vid behov med ytterligare försäkringar för att hantera de specifika risker som ledning och ägare är exponerade mot.

Riskförsäkringar – anställda

Alpcot ser över dina anställdas riskförsäkringar för att försäkra dina anställda mot olika risker. De viktigaste försäkringarna är sjukförsäkring (ersättning utöver sjukpenningen vid sjukdom), olycksfallsförsäkring (ger dina anställda ersättning om de råkar ut för en olycka), sjukvårdsförsäkring (ger dina anställda snabbt tillgång till sjukvård) och tjänstegruppliv (faller ut till dina anställdas efterlevande vid dödsfall).

Riskförsäkringar – ledning och ägare

Utöver riskförsäkringar som erbjuds dina anställda, hjälper Alpcot ledning och ägare vid behov med livförsäkring (ett större belopp som betalas ut till efterlevande vid dödsfall), kompanjonförsäkring (ersättning som betalas ut vid din kompanjons dödsfall), nyckelmannaförsäkring eller direktpension (kapitalförsäkring med pensionsutfästelse) och kritisk sjukdom (ersättning som faller ut till företaget vid allvarlig sjukdom). Avbrottsförsäkring är en populär försäkring som ger småföretag ersättning t ex när entreprenören blir sjuk.

 

Skydd av företagets egendom

Alpcot kan hjälpa ditt företag att skydda rörelsen och andra tillgångar som maskiner och fastigheter vid brand, stöld eller annan skada. Alpcot hjälper dig med exempelvis fastighets- och fordonsförsäkring samt andra sakförsäkringar genom vår samarbetsorganisation Tydliga.

Generationsplanering

Alpcot hjälper dig som ägare att ta fram en plan för hur du kan överlåta ditt företag till nästa generation, alternativt hjälper Alpcot dig att strukturera en försäljningsprocess. Planen innehåller också en analys av de skatterättsliga frågorna kring fåmansbolag.

Juridik

Alpcot hjälper till med en rad bolagsrättsliga frågor. T ex kan Alpcot hjälpa till att bilda nya aktiebolag samt upprätta aktieägaravtal mellan bolagets olika intressenter. Vidare kan Alpcot förse entreprenörer med en rad olika råd, både till mogna och nystartade bolag.

Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.