Riksbanken lämnar räntan oförändrad

 


 

Räntor • Mikael Yman • 2023-11-24

Riksbanken lämnar räntan oförändrad

 

Riksbanken vilade på handen igår och bibehöll reporäntan på 4,00%, men fortsatte att hota med möjliga räntehöjningar framöver.

Trots att prognoserna inför gårdagens möte var delade mellan oförändrad ränta och en höjning med +0,25%, verkar det sannolikt att Riksbanken (RB) är klar med höjningarna för den här gången.

Vi har börjat positionera oss för fallande marknadsräntor längre ut på yield-kurvorna sedan en tid tillbaka, vilket har varit positivt för avkastningen i de tillgångar som vi förvaltar.

 

Under tidigare Riksbankscykler har 10-års marknadsräntor (SEK SWAP och statspapper) börjat visa en nedåtgående trend mellan 2 och 7 månader innan Riksbanken gör sin första sänkning.

Utifrån historiska mönster, utan att ta hänsyn till eventuella förändringar, kan vi konstatera att om Riksbanken nu är färdiga med sina höjningar för den här gången (vilket vi och många andra tror), och om marknadsräntorna redan har vänt och är på nedåtgående, skulle den första sänkningen troligen inträffa redan i maj 2024 (+7 månader från november).

 

Viktig information: Detta är ingen rekommendation utan en iakttagelse på hur marknaden betett sig historiskt sett och på vår nuvarande bedömning av ränteutvecklingen. Information utgör marknadsföringsmaterial och har utarbetats enbart för informationsändamål och ska inte tolkas som rådgivning eller oberoende analys. 

 


 

Mikael Yman • Fondförvaltare, Alpcot Fixed Income D SEK